שיחה בליל ירושלים תשע"ו בכותל המערבי

הרב יחזקאל יעקבסון