שיחת בוגרנו הרב פנחס בק על הקרב במלחמת "שלום הגליל"

הרב פנחס בק