פרשת שמיני - וירא עליכם כבוד ה'

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר