: " " ( )

 

". , . . .

 

:

"֤ ֙ ֣֔ ֖ ׇ֣ ' ֤ ' ֣ ֔ ֙ ֣ ' ֖ ֥ ֥ ֖ ֑ ֤ ֙ ' ֖ ֛ ֥ ֖ ֑ ֥ ֖ ֥ ' ֙ ֣ ֔ ֖ ֑ ֣ ֗ ֚ ֣ ֔ ֣֔ ֥ ֖ ֙֙ ֔ ֥ ֖ ֑ ֣ ֗ ֙ ֔ ֥ ֖ ֛ ֥ ֖ ֣ ֑ ֖ ֥ ֕ ֖ ֑ ֖ ֥ ֩֩ ֨ ֜ ֣ ֗ ֤ ֙ ֔ ֙ ֔ ֥ ֖ ֑ ֣ ֔ ֖ ֥ ֧ ֛ ֖ ֑ ֥ ֖ ֨ ֜ ֗ ֙ ֔ ֖ ֣ ׇ֑ ֤ ' ֔ ֥ ֖ ֨ ֜ ' ֤ ֙֙ ֔ ֛ ֥ ֖ ֑ ֗ ֛ ׇ֥ ֖ ֣ ֗ ֚ ׇ֣ ֔ ֖ ֑ ֨ ֜ ֣ ֗ ֨ ֤ ֙ ֔ ֚ ֔ ֥ ֖ ֤ ֙ ֔ ֖ ׇ֣ ֑ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֤ ֙ ֔ ֖ ׇ֣ ֑ ֥ ֖ ֣  ֣ ֗ ׇ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֑ ֖ ֨ ' ֗ ֞ ֣ ֮ ֣ ֒ ֣ ֔ ֛ ֥ ֖ ֑ ֤ ֙ ֣ ֔ ֥ ֖ ֗ ֣ ֮ ֒ ֗ ֛ ֥ ֖ ֣ ֑ ֤ ֙ ֣ ֔ ֥ ֖ ֨ ֜ ֣ ֮ ֣ ֒ ֡ ֩ ׇ֨ ' ֗ ֤ ֙֙ ֔ ֥ ֖ ֑ ֨ ' ֛ ֖ ֣ ֥ ֛ ֖ ֣ ֑ ֣  ֣ ֗ ֙ ֣ ֔ ֖ ֥ ֣  ֣ ֗ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֑ ֗ ֤ ' ֣ ֔ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֥ ֮֘ ֒ ֥ ֙֙ ֔ ֕ ֥ ֖ ֑ ֣ ֗ ֙ ֣ ֔ ֖ ֥ ֧ ֛ ֥ ֖ ֣ ֑ ֣ ׇ֥ ֛ ֥ ֖ ֥ " ( -)

 

' , ? ' , " ? !

 

":

" , , , , , , , " (" )

 

:

" ' ... ' '' ... ' , . " " ' , ", " '.... , , , . , ", " " . , " , " ' , ..... " " ( ' )

 

  ',   . , , . . " .

 

, . ' ' ' .

 

. , , . .

 

" " :

 

: , . , .

: , ' '.

(, , , ). '.

 

":

" " . , , , . " , , ... " , . , "" , "". , , ' , , . , , , , " ( - )

. " , . , .

 

' , .

 

, . , .

 

" " , . .

 

:

"֥ ' ֥ : ֙ ֔ ֖ ֑ ֙ ֔ ֙ ֣ ֔ ֖ ֥ : ֤ ֙ ֔ ֙ ֣ ֔ ֖ ֑ ֛ ֥ ' " ( -)

 

" " (" )

 

" , , . , " (" )

 

. .

 

', , '.

 

, .

 

, .

 

":

" ' ',  , , , ' ', " ( " ' )

 

:

" ' (" ' ) ? ', " ? ' ' ' ? ' , " , , ', ? , ' , , ' ... , ", . " , , " " ( - )

 

. .

 

' .

 

. , .

 

:

"֥ ' ֥ : ֙ ֔ ֖ ֑ ֙ ֔ ֙ ֣ ֔ ֖ ֥ : ֤ ֙ ֔ ֙ ֣ ֔ ֖ ֑ ֛ ֥ ' " ( -)

 

" " (" )

 

" , , . , " (" )

 

" - " (" )

 

" . . . . . " . . " " ( ' - ")

 

" , " , , "  (" " ' )

" ' , ".