מסכת כתובות- גדר ברכות אירוסין ונישואין

הרב יחזקאל יעקבסון