מסכת כתובות-חובת האונס לשאת אנוסתו-ואי אמרה לא בעינא

הרב יחזקאל יעקבסון