מסכת כתובות -גדר סכנה ו"שומר פתאים ה'"

הרב יחזקאל יעקבסון