שיעור פתיחה לפרק אלו נערות – דיני קנסות

הרב יחזקאל יעקבסון