מסכת כתובות-כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו

הרב יחזקאל יעקבסון