מסכת כתובות - אבילות – במועד בשבת ובחתן

הרב יחזקאל יעקבסון