מסכת כתובות-ייהרג ואל יעבור (ולדרוש להו דאונס שרי)

הרב יחזקאל יעקבסון