שיחה לפר' דברים - למהות בין הזמנים

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר