מסכת בבא מציעא - כלל גדול בקניינים

הרב יחזקאל יעקבסון