מסכת בבא קמא - חיוב גלות בהורג בשגגה

הרב יחזקאל יעקבסון