מסכת בבא קמא- חיוב תשלומי כופר

הרב יחזקאל יעקבסון