מסכת בבא קמא - עביד איניש דינא לנפשיה

הרב יחזקאל יעקבסון