שיחה לפר' שמות - צאר פפושקא

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר