שיחה לפר' לך-לך: היעד וכיבושו

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר