שיחה לפר' בחקותי - חג השבועות כיום דין

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר