שיחה לפר' ויקהל-פקודי - איש אשר נשאו לבו

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר