פרשת ניצבים-וילך: קרוב אליך הדבר מאד

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר