פר' כי תשא - כהלל ולא כשמאי

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר