פרשת ויצא: עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר