פרשת נצבים וילך - בפיך ובלבבך לעשותו

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר