דברי ראש הישיבה הרב יחזקאל יעקבסון לקראת סוף "זמן קיץ"

הרב יחזקאל יעקבסון