פרשת חקת - "האמנתם בי להקדישני"

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר