שיחת רה'י הרב יחזקאל יעקבסון במהלך סעודת ליל העצמאות

הרב יחזקאל יעקבסון