שיחת פתיחה ל"זמן קיץ" תשע"ג ודברים לזכרו של הרב מעלה גלינסקי זצ"ל

הרב יחזקאל יעקבסון