שיחה ליום ירושלים תשע'ב בכותל המערבי

הרב יחזקאל יעקבסון