שיחת ליל העצמאות - רק לפתוח את העיניים

הרב יחזקאל יעקבסון