שיחה ביום העצמאות מפי ראש הישיבה

הרב יחזקאל יעקבסון