בירושלים יש שיר תודה ושיר מפני מלעיגים

הרב יחזקאל יעקבסון