שאלה שבועית-סוכה שנבנתה נגד חוקי המדינה

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר