חובת ההודאה וקדושתה של ירושלים-יום ירושלים תשע"ח

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר