שיחה בליל יום ירושלים תשע"ה בכותל המערבי

הרב יחזקאל יעקבסון