הקדמה לערב אבות ובנים ערב שבועות תשע"ז

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר