שיחה לפר' בהעלותך - החיים - "הר ה'"

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר