פורים - יש ה' בקרבנו!

ראש ישיבת רמת גן הרב יהושע שפירא