דברים בערב פרידה מהמתגייסים לצה"ל

הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א