דברים בערב פרידה מהמתגייסים לצה"ל

הרה"ר הרב דוד לאו שליט"א