מסכת מכות - שיטת הרמב"ם בלאו הניתק לעשה

הרב יחזקאל יעקבסון