מסכת מכות-חיוב גלות להורג בשגגה

הרב יחזקאל יעקבסון