שיחה לפר' ניצבים - לא נפלאת היא ממך - בפיך ובלבבך לעשותו

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר