מסכת מכות- כאשר זמם ולא כאשר עשה

הרב יחזקאל יעקבסון