מסכת מכות -עדי בן גרושה ובן חלוצה שהוזמו

הרב יחזקאל יעקבסון