שיחה לפרשת כי תצא - השב תשיבם לאחיך‎

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר