שיחה לפר' נשא - יקרה היא מפנינים

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר