פר' בשלח - למען תהיה תורה ה' בפיך

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר