שיחה לפר' וארא - הורני ה' דרכיך

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר