פר' לך לך: קניין ואהבת תורה

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר